$(".et_pb_post a.more-link").html(function () { return $(this).html().replace('read more', 'Continue Reading'); });

Projekat 3

Balkan

www.biramoporavak.com

O projektu

Projekat 3 Balkan je započeo 2015. godine kao odgovor na trenutnu situaciju na polju problematike zloupotrebe opojnih droga u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

U saradnji sa našim partnerskim organizacijama Izlaskom iz Beograda i Preporodom iz Podgorice odlučili smo se na realizaciju ovog projekta jer smo uočili nedostatake u sistemima podrške i tretmana ne samo marginaliziranoj grupi ovisnika i oporavljenih ovisnika, nego i djeci i svima onima koji su pogođeni zloupotrebom droga u zajednici. Implementaciju je omogućio partner Svjetska federacija protiv droga-WFAD (World Federation Against Drugs) uz financijsku podršku švedskog Foruma Syd-a.

U prvoj fazi projekta, u toku 2015-te i 2016-te godine, u sve tri države su identificirani svi oni koji rade na području zloupotrebe droga, kako u javnom-vladinom, tako i među organizacijama civilnog društva. Cilj nam je bio prepoznati i procijeniti potrebe u radu aktera i potaknuti na rješavanje istih, štiteći ljudska prava ugroženih, marginaliziranih grupa.

Kao rezultat našeg rada, kreirana je i izdata Brošura mapiranih institucija i organizacija koje se bave problematikom ovisnosti u regiji.

U naredne tri godine, želimo otvoriti vrata svojih organizacija za sve ugrožene kategorije čiji su životi i životi njihovih porodica promijenjeni uslijed korištenja psihoaktivnih supstanci. U sve tri države planirano je otvaranje Centra za savjetovanje unutar zajednica i pokretanje besplatne telefonske linije, koja će biti dostupna kako za savjete tako i za krizne situacije čiji je uzrok uzimanje opojnih droga. Također, bit će dostupna i informativna web stranica, www.biramoporavak.com
Jasno nam je da kao društveno odgovorne organizacije civilnog društva imamo zadatak da utječemo na poboljšanje uslova u zajednicama u kojima živimo. Kroz sopstveni dugogodišnji angažman i iskustva u radu na polju štetnosti droga nadamo se da će ovaj projekat biti jedna bitna karika u konačnom cilju koji je pred nama- izgradnja održivog sistema između svih aktera sa ciljem smanjenja problema zloupotrebe opojnih droga i što manjim posljedicama po pojedinca, društvo i kompletnu zajednicu.

Developed by SmartLab - Sarajevo © 2020

Call Now ButtonVrijeme je. POZOVI!