Velika većina ljudi pri pomenu narkomanije pomisli na hroničnu, recidivirajuću bolest koja je teško, ako i ikako izliječiva, mi na osnovu vlastitog primjera i životnog iskustva tvrdimo da IZLAZ POSTOJI. Iako proces oporavka od ovisnosti nije ni jednostavan, ni lak, on je svima dostupan. Odricanjem, vjerom, disciplinom i okretanjem od starog načina zivota ka novim vrijednostima uvidjeli smo da je oporavak moguć.

Resocijalizacija je opći naziv za postupke i procese koji dovode do društveno poželjnih promjena u stavovima, vrijednostima i ponašanju osoba kod kojih socijalizacija nije bila uspješna, što je uobičajeno kod osoba koje su koristile droge. Ukratko, resocijalizacija podrazumijeva pružanje pomoći u rješavanju problema sa kojima se ovisnik suočava nakon rehabilitacije kako bi ponovo postao funkcionalan i koristan član društvene zajednice. Naime, nakon završenog procesa rehabilitacije ili oporavka od ovisnosti, ovisnik se susreće sa nizom problema koji ako nisu adekvatno tretirani često vode u recidiv. Stoga je jako bitno pružiti podršku rehabilitiranom ovisniku i pripremiti ga da se na adekvatan način suoči sa svim mogućim problemima koji ga očekuju.