$(".et_pb_post a.more-link").html(function () { return $(this).html().replace('read more', 'Continue Reading'); });

Početkom novembra 2017. fokusirali smo naše aktivnosti na uspostavljanje saradnje sa akterima koji djeluju unutar zajednica na području opština Sokolac, kao i ostalih pet opština Grada Istočno Sarajevo, Vlasenica, Han Pijesak, Milići i Zvornik.
Održani su multisektorski sastanci na Sokocu, u Gradu istočno Sarajevo, Zvorniku i Vlasenici, a pozivu su se odazvali predstavnici policije, suda, zdravstvenih institucija, centara za socijalni rad, škola kao i medija.

Cilj sastanaka bio je da se započne dijalog koji će unaprijediti pružanje servisa u ovim ruralnim sredinama, čemu može doprinijeti i besplatna telefonska linija i savjetovalište Udruženja.

Primjer dobre prakse i saradnje sa našim Udruženjem predstavili su Suzana Todorović, psiholog i Ranka Samardžija, socijalni radnik iz Centra za mentalno zdravlje Sokolac. Kroz saradnju je uspostavljena motivaciona grupa za podršku za korisnike substitucijske terapije, a koju su vodili oporavljeni ovisnici iz Udruženja. Na taj način korisnici Centra bili su informisani o mogućnostima kao i načinu liječenja u komunama i životu potpuno slobodnom od droge i motivisani da učine sledeći korak i nastave proces oporavka. Istakle su da je osobama sa problemom ovisnosti izuzetno značajna podrška i poslije završetka rehabilitacije i naglasile da se i proces resocijalizacije uspešnije sprovodi uz podršku osoba koje imaju to životno iskustvo. Ovo je još jedan u nizu dokaza da društvo i stručnjaci koji se bave problematikom ovisnosti, trebaju dati veći značaj uticaju oporavljenih ovisnika i ovisnika u procesu oporavka, te da ih se treba posmatrati kao dio rješenja a ne kao dio problema.

Prisutni su podržali inicijativu da se osobama u problemu ovisnosti ili njihovim najbližima približimo sa svojim servisima i potrebnim informacijama tako što će promovirati besplatnu telefonsku liniju 0800 -28 000 kao i web stranicu www.biramoporavak.com.
Ove aktivnosti održale su se u sklopu implementacije trogodišnjeg regionalnog projekta “Biram Oporavak” koji je podržan od strane Švedskih organizacija WFAD i FORUM SYD.

Call Now ButtonVrijeme je. POZOVI!