Outreach program

Sastanci u prostorijama Zavoda za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo na odjelu za detoksikaciju.

Detoksikacija je pojam koji podrazumijeva čišćenje organizma od psihoaktivnih supstanci, što je prvi i osnovni korak u procesu oporavka jednog ovisnika, ali sam po sebi najčešće nedovoljan za potpuni oporavak. Ovaj metod se pri Zavodu za alkoholizam i druge toksikomanije provodi na način da ovisnik mjesec dana provede na zatvorenom odjelu za detoks gdje se metodom polaganog skidanja uz pomoć metadona pomaže ovisniku da što bezbolnije očisti tijelo od psihoaktivnih supstanci.

Volonteri udruženja i sami bivši ovisnici odlaze na redovne mjesečne sastanke sa ovisnicima koji se nalaze na detoksikaciji gdje uz saradnju socijalnih radnika i medicinskog osoblja potiču ovisnike da nastave liječenje u nekoj od terapijskih zajednica.

Sastanci sa roditeljima ovisnika u Zavodu za alkoholizam i druge toksikomanije u odjelu za podjelu metadonske supstitucije.

Metadonski program održavanja je danas vrlo uspješan u suzbijanju štete izazvane ovisnošću. Nažalost ovisnici rijetko prepoznaju da tretman ne bi smio trajati predugo ta da ga treba nastaviti u nekoj od „drug free“ Terapijskih zajednica.

Edukativnim sastancima sa roditeljima metadonskih ovisnika nastojimo osvijestiti te ljude o potrebi za preduzimanjem sljedećeg koraka u procesu oporavka koji bi vodio ka potpunom oporavku od bilo koje vrste ovisnosti.

Savjetovalište za roditelje

U cilju što kompletnijeg pristupa rješavanju problema ovisnosti, naš rad sa porodicama ovisnika proširili smo formiranjem posebnog savjetovališta za roditelja ovisnika koji se nalaze na rehabilitaciji u terapijskim zajednicama. Cilj ovog savjetovališta je da se roditelji pripreme na prihvat ovisnika po izlasku sa liječenja te mu pruže adekvatnu podršku u toku i nakon liječenja.