Obnovimo razrušeno

Kako je ovisnost pošast koja ne pogađa samo pojedinca već širi svoj štetni uticaj na čitavu porodicu, rad i priprema članova porodice kako da se što bolje uhvate u koštac sa ovim problemom je jako bitan faktor u procesu oporavka. Iz tog razloga smo pokrenuli projekat pod nazivom „Obnovimo razrušeno“ koji je namijenjen porodicama ovisnika koji se nalaze na rehabilitaciji u nekoj od terapijskih zajednica.

Projekat se sastoji od pružanja psihosocijalne pomoći porodicama koje je ovisnost pogodila kako psihički tako i materijalno. Kroz obavljanje kućnih posjeta i razgovore nastojimo ohrabiriti i pomoći članove porodice jednog ovisnika, te ih pripremiti kako da što bolje i kvalitetnije prihvate ovisnika nakon završenog procesa rehabilitacije, a sve to u cilju uspješne resocijalizacije bivšeg ovisnika i njegovog potpunog oporavka.

Ovaj projekatu uključuje krečenje, uređivanje odnosno popravke životnog prostora kao i materijalnu pomoć u vidu hrane i higijene, te obavljanje kućnih posjeta i razgovora sa porodicama ovisnika.