Otvorena besplatna telefonska linija (0800 – 28 000) za problematiku zloupotrebe droga

Povodom 26. juna, koji se u cijelom svijetu obiljezava kao Medjunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga, pokrenuli smo besplatnu telefonsku liniju. Na besplatni i anonimni broj za pozivaoca 0800 – 28 000 građani Bosne i Hercegovine imaju priliku da doznaju razne informacije vezane za ovu problematiku.

Zainteresirani mogu dobiti širok spektar informacija, od štetnosti koje donosi konzumacija psihoaktivnih supstanci , pa do opcija o mogućnostima oporavka od jedne od najvećih pošasti današnjice. Broj ce biti dostupan u okviru radnog vremena Udruženja, a na telefon ce se javljati savjetnici za pitanja oporavka od ovisnosti uposleni u Udruženju. Pozivaoci mogu ostati anonimni i ni na jedan način neće biti diskreditovani zbog problema u kom se nalaze.