UNGASS 2016

Odjel UN-a za drogu i kriminal (UNODC) se sprema za specijalnu sesiju (UNGASS) koja će se održati 2016. godine. Uz angažman svih članica država UN-a očekuju se nove rezolucije u borbi protiv organiziranog kriminala, zlouptrebe droga te najboljih načina preventivnog djelovanja u cilju djelovanja protiv ove globalne pošasti.

Ova specijalna sesija će biti važan kamen temeljac za ostvarivanje ciljeva iz 2009-te koji su objavljeni u dokumentu UN-a, koji se zalaže za integrisane i izbalansirane strategije u borbi protiv svjetskog problema zloupotrebe droga.

U tu svrhu civilno društvo ima i svoje predstvanike, a u 27 članica iz cijelog svijeta se našla i organizacija iz naše zemlje, Proslavi Oporavak čiji ce predstavnik Boro Goić biti poslanik koji zastupa ugroženu populaciju oporavljenih ovisnika.

Učešće na UNGASS-u daje priliku da zastupamo za sve organizacije civilnog društva i oporavljene ovisnike i njihova prava.

Možda se kod nas toliko o tome i ne govori ali u cijelom svijetu pa tako i u našoj regiji sve je manje servisa koje pružaju usluge osobama koji imaju problema sa ovisnošću kako bi se u potpunosti oporavile.
S druge strane kad se to i postigne veoma je mala podrška od strane institucija, da se te osobe resocijaliziraju, te uklope u društvo kao punopravni članovi koji sad doprinose zajednici.

Problem ovisnosti se tretira kao neizliječiv i to želimo izbalansirati i zalagati se za nove politike, koje će u svojim strukturama imati gore navedeno, za sta se i zalažemo.

UNGASS 2016
Nakon mnogo godina pripreme, UNGASS (Specijalna sjednica Generalne skupštine UN-a o drogama) je održan od 19-21 aprila 2016. godine u sjedištu UN-a u New York-u. UNGASS je okupio predstavnike država članica UN-a, među kojima i nekoliko predsjednika država i vlada te značajan broj ministara i čelnika UN-a i drugih međunarodnih agencija i organizacija zaduženih za ovu problematiku.
U sklopu priprema za UNGASS, predjednik našeg Udruženja je bio član Radne grupe civilnog društva. Tokom 2015. godine održali smo globalne konsultacije sa 152 OCD-a i na osnovu konsultacije sačinili izvještaj u oblasti oporavka i oporavljenih ovisnika.
Glavni ishod UNGASS-a je usvajanje finalnog dokumenta pod nazivom “Naša zajednička predanost učinkovitom rješavanju i suzbijanju svjetskog problema vezanog za droge” (“Our joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem”) koji sadrži operativne preporuke za rješavanje i suzbijanje ovog problema.

Jedno od najvećih dostignuća UNGASS 2016 je da je taj proces predstavljao daljnji pomak prema pristupu pitanjima vezanim za droge koji je više orijentiran na zdravlje. Tu je i veći naglasak na pristup osnovnim lijekovima i sve rasprave su uključivale potrebu zaštite prava djece, razmjernost kazne i uključivanje gender perspektive. Iako imamo toga za učiniti na području prevencije, edukacije, liječenja, oporavka i reintegracije dobra stvar je da su prevencija, oporavak i alternativni razvoj dobili dobro mjesto u finalnom dokumentu.
Glavno razočaranje mnogih organizacija i NGO-a, kao i mnogim zemljama je da napredak nije postignut u oblasti uklanjanja smrtne kazne za kaznena djela vezana za droge. Jednoglasnim sporazumom (osim za zemlje koje ga primjenjuju), nastavak primjene smrtne kazne je bio osuđen, ali ovaj element, nažalost, nije uključen u finalni dokument. Nadali smo se da će UNGASS ići dalje u tom pogledu, ali pitanje je bilo veto-blokirano od strane nekoliko zemalja što je značilo da nije postignut napredak.
Smanjenje štete, kao izraz nije dospjelo u finalni dokument, ali pojedine intervencije smanjenja štete su se spomenule na više mjesta. To pokazuje da zemlje članice podržavaju intervencije smanjenja štete, ali ne podržavaju smanjenje štete kao sveobuhvatnu filozofiju politike o drogama.
Lista potpunih izjava dostavljenih od strane država članica UN-a tijekom UNGASS-a, kao i web-emitiranja na zahtjev su dostupni na ovom linku.