Trening radionica

13. i 14. aprila na Jahorini je održana radionica ”Javne politike/procesi donošenja odluka” za članove MARA mreže, a u organizaciji TACSO BiH. Među predstavnicima nevladinih organizacija i državnih institucija koji čine ovu mrežu su bili i naši članovi.

Trening je osmišljen kao dinamičan i interaktivan instrument učenja koji se fokusira na ciljeve organizacija, te njihovo međusobno povezivanje kroz adekvatne praktične primjere.

Ciljevi treninga su bili dati jasan prikaz ciklusa donošenja odluka (procesa javnih politika) i uloge nevladinih organizacija u davanju ulaznih informacija za razvoj politika, ponuditi praktične vještine, alate i tehnike za unaprjeđenje postojećih načina koje koriste nevladine organizacije kada prenose informacije o javnim politikama te zajednički izraditi nekoliko prijedloga za javne politike.

Nevladine organizacije igraju sve veću ulogu u formiranju javnih politika u našem društvu, a jednom ovakvom trening radionicom smo uspjeli osnažiti naše kapacitete i steći nove vještine i znanja da bismo bili aktivno uključeni u ovaj proces.
Samo suradnjom aktera iz različitih sektora možemo ostvariti željeni cilj.