Studijska posjeta organizacijama u Belgiji

Studijska posjeta organizacijama u Belgiji

U okviru projekta Youth mobility podržanog od strane Erasmus +, posjetili smo organizacije koje djeluju na polju ovisnosti u Belgiji. Četvorodnevni trening održao u novembru 2017, sa ciljem da se predstave i prenesu primjeri dobre prakse, kako bi stečena iskustva primijenili u radu sa osobama sa problemom ovisnosti u Bosni i Hercegovini.
U okviru ovog treninga domaćini su organizovali posjete terapeutskoj zajednici „Trempoline“ u gradu Châtelet gdje smo imali priliku da se upoznamo sa načinom rada i alatima koji se koriste u procesu rehabilitacije. Razmjenili smo iskustva kroz razgovor sa štićenicima centra koji su završili program i rade kao osoblje u sklopu procesa resocijalizacije. Posebno je korisno bilo čuti pojedinosti o načinu rada sa ženama, naročito programa Kengur koji je namijenjen ženama sa djecom:
„Žene su po prirodi mnogo osjetljivije i ranjivije od muškaraca , te je neophodno raditi na rješavanju dubokih pitanja koja se tiču slike o sebi, samopouzdanja kao i odnosa sa muškarcima“ –podijelila je sa nama Nadia koja svoj posao bazira na ličnom iskustvu i stoga ga obavlja sa entuzijazmom i predanošću.
Slijedila je posjeta večernjem sastanku u organizaciji “Phénix” u gradiću Jambes. Ova organizacija pomaže tinejdžerima i njihovim porodicama da rješe probleme koji su doveli do zloupotrebe droga i alkohola kroz porodičnu terapiju i usklađeni rad sa njihovim roditeljima.
U ustanovi “Le Colombier” upoznali smo se sa intervencijama za omladinu koja je u rizičnoj grupi, a u organizaciji „Transit“ u Briselu razgovarali smo sa ovisnicima koji tu dolaze da bi zadovoljili osnovne potrebe kao što su higijena, hrana i prenoćište. Imali smo priliku da prenesemo naše životno iskustvo i motivišemo ih na oporavak.
Uprkos znatnim razlikama u socioekonomskim prilikama kao i sveukupnom stavu javnosti prema ovisnicima i oporavku ova posjeta je pružila dragocjen uvid, i ovo iskustvo će imati utjecaja na rad naše organizacije naročito na polju razvijanja servisa za mlade sa problemom ovisnosti o marihuani i amftaminima.