Sporazum o saradnji, Grad Istočno Sarajevo

U sklopu projekta Zajedničkim radom za bolji položaj omladine i porodica podržanog od strane Grada Istočno Sarajevo posjetili smo Centar za zaštitu mentalnog zdravlja Sokolac.

U cilju unaprijeđenja položaja pojedinaca i porodica koje su pogođene problemom ovisnosti o opojnim drogama i usluga podrške u oporavku koji bi vodio korisnike ka dugotrajnoj i održivoj apstinenciji potpisan je i Sporazum o saradnji sa Centrom. Suradnja će se ogledati u organiziranju i održavanju motivacijskih individualnih i grupnih sastanaka sa ovisnicima i njihovim porodicama, te aktivnostima na prevenciji ovisnosti.

Centar za zaštitu mentalnog zdravlja Sokolac je jedan od 4 centra za supstitucijsku terapiju opijatskih ovisnika čiji rad pomaže UNDP u Republici Srpskoj, kojeg finansira Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije. Trenutno imaju 32 korisnika koji su na zamjenskoj terapiji suboksonom koji dolaze iz šireg područja RS, te se samim tim nameću zajednički ciljevi između Centra i našeg udruženja u smislu pružanja usluga a sve u cilju oporavka od ovisnosti.

Proslavi Oporavak kroz vrijeme prepoznaje da su ruralna područja stigmatizirana i želi u svom daljnjem radu širiti spektar svog djelovanja na ta područja u BiH koja nažalost nisu izuzeta od najveće pošasti današnjice- droge.