RUN u Varšavi

Predstavnici Mreže Oporavljenih Ovisnika (RUN) su posjetili terapijsku zajednicu Monar u Varšavi 13. Jula 2015.god. Studijska posjeta je bila uspješna i stvorila se osnova za konstruktivne diskusije, planiranje koraka u budućem radu kao i za razmjenu uspješnih praksi.

Tokom posjete predstavnici RUN-a su posjetili terapijsku zajednicu, razmijenili iskustva i imali zajednički ručak u prostorijama zajednice. Nakon ručka održan je sastanak RUN-a. Učesnici sastanka su bili predsatvnici Proslavi Oporavak (BiH), San Patrignano (Italija), Restart (Srbija), RIO (Norveška), Univerziteta u Ghent (Belgija), Stijena (Hrvatska) i našeg domaćina, Monara (Poljska.

Boro Goić , predjedavajuću RUN-a otvorio je sastanak sa kratkom prezentacijom povijesti RUN-a , misije i vizije, te uticaj na politike o drogama. Goić je ukazao da Oporavak, kao ideja, treba imati svoje predstavnike na političkom nivou. Jedan od načina jeste učešće na UNGASS-ovoj pripremnoj sjednici u Beču 2016, i kasnije na UNGASS –ovom sastanku 2016.

Jedna od prezentiranih ideja jeste da svaka država u Evropi treba imati nacionalnog kooridatora za članove unutar te države.
Zoran Jelić (Stijena) je naglasio da termin ”oporavak” kroz rad EURAD-a i RUN-a dobiva na političkoj vrijednosti, budući da se spominje na nivou nacionalnih strategije (hrvatski primjer) ali i na međunarodnom nivou.

Kenneth Johansen (RIO, Norveška) i Virginie Debaere (Univerzitet u Ghentu, Belgija) su stavili akcent na kreiranje relevantnih istraživanja (oboje profesionalno i akademski orijentirani ka tom području ) i voljni su da rade u tom smijeru, budući da je istraživanje vrlo važna problematika, uzimajući u obzir na dokazima utemeljenu pozadinu Oporavka i RUN-a kao njegove platforme.

Zaključci sastanka su prezentirani kroz naredne korake članova RUN-a kao i aktivnosti koje će se realizirati u narednom periodu.