RUN prezentiran u Europskom parlamentu

RUN (Recovered Users Network – Mreža oporavljenih ovisnika) službeno je pokrenuta 2. Oktobra 2013 u Europskom Parlamentu u Briselu. Domaćin ovog događaja bio je Marco Scurria, zastupnik u Europskom parlamentu, a prisustvovali su ljudi iz cijele Europe.

Pokretanje RUN-a je organizovano od strane osnivača ove mreže – bivših ovisnika, u nastojanju da izraze potrebu za većom ponudom dugoročnih usluga za ovisnike koji žele prestati uzimati drogu.
Profesor Neil McKeganey, objasnio je da je ranije u Velikoj Britaniji, većini ovisnika koji su pristupali liječenju ovisnosti, bilo omogućeno kliničko liječenje, ali da je nedostajala podrška koja bi olakšala njihove izvorne ciljeve da se u potpunosti oporave od ovisnosti. Ovisnicima o drogama je neophodan puno širi paket podrške kako bi im se omogućilo da žive bez kronične ovisnosti, te da im se pomogne da izgrade svoje živote, u područjima kao što su zapošljavanje,poboljšanje životnih uslova kao i jačanje porodičnih odnosa.
„Riječ “oporavak “je po prvi put spomenuta u novoj Strategiji EU protiv droga (2013-2020)”, objasnila je Justyna Glodowska-Wernet iz Europske komisije; potez koji je srdačno pozdravljen od strane terapijskih zajednica, bivših korisnika opojnih droga , organizacije koje su orijentisane ka oporavku i članova EU Foruma Civilnog društva Za droge.

Simon Roland, iz EMCDDA (vodeća Europska organizacija za monitoring droga), istaknuo je potrebu da se osigura širi paket podrške, ali i neophodnost sprovođenja dodatnih istraživanja na području oporavka.
Boro Goić, predsjednik RUN rekao je kako je sada pravo vrijeme za pokretanje RUN, mreže oporavljenih ovisnika, jer je podrška, koja bi pomogla ljudima da u potpunosti prestanu koristiti droge, ograničena, posebno u nekim dijelovima Europe, te da su takve inicijative prednost, ne samo za pojedince, već i za širu zajednicu.
RUN trenutno prima nove članove, bilo da su pojedinci ili organizacije koje podržavaju potpuni oporavak od ovisnosti.Cilj RUN je da se zalaže za prava bivših ovisnika na političkoj razini i sudjeluje u oblikovanju politika za formiranje kvalitetnijih usluga. Za više informacija, molimo vas da nas kontaktirate na mail: run@eurad.net ili potražite RUN – Mrežu oporavljenih ovisnika na Facebook-u da bi saznali više.