Regionalna konferencija Istočna Afrika

Predstavnici našeg Udruženja su učestvovali u Regionalnoj konferenciju za istočnu afriku održanoj 10. i 11. februara u Najrobiju, Kenija. Organizator konferencije je bila Svjetska federacija protiv droga-WFAD (World Federation Against Drugs).
Glavni cilj konferencije je bilo analiziranjeUNGASS Outcome dokumenta, kako bi se pronašli načini za bolje funkcioniranje sistema tretmana I prevencije na lokalnom nivou.

Program se sastojao od tri glavna područja:
-Analiza UNGASS dokumenta, šta su vlade obećale i kako mi iz civilnog društva možemo koristiti dokument
-Prevencija; UNODC je razvio Internacionalne standarde za prevenciju, šta iz njim možem naučiti?
-Oporavak; na koji način osposobiti ljude da iz trenutne problematične situacije zbog upotrebe droga krenu ka tome da postanu korisni članovi društva

Predsjednik Udruženja Proslavi Oporavak , gosp Boro Goić, je bio jedan od govornika iz oblasti oporavka i govorio je o politikama vezanim za droge orijentiranim na oporavak .

Forum je okupio oko 75 učesnika iz regiona. Drugi dan je bio posvećen isključivo članovima WFAD-a. Interaktivne radionice su organizirane za članove koji žele da se povežu sa ostalim članovima sa ciljem da se istraže načine za bližu suradnju.