Prevencija ovisnosti

Prevencija ovisnosti

Projekat pod nazivom ”Ne daj da te skuhaju” je uspješno realiziran sa završnom aktivnošću, radionicama sa učenicima srednjih škola sa područja Općine Centar. Projekat je finansirala Općina Centar.

Bila nam je čast čuti promišljanja mladih na temu problema ovisnosti, gdje su svoja znanja i iskustva razmijenili sa predavačima. Svoja znanja su izložili Ermina Asotić, zaposlenica JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije, Sanela Pekić edukatorica u udruženju Link i zaposlenica JU Kampus, Boro Goić, predsjednik Proslavi Oporavak te Maja Stapić, projekt koordiantorica u Proslavi Oporavak.

Radionica je bila podjeljena na tematske cjeline, kako bi se fokus stavio i na stvarnu situaciju kojom smo okruženi ali i teorijske okvire koje je nužno poznavati kako bi se problem ovisnosti shvatio u potpunosti.
Tokom prvog dana radionice smo razgovarali o odlukama te posljedicama donošenja istih, potrebama kao unutrašnjim motivatorima našeg ponašanja a u konačnici je završio uvidom u mogućnosti oporavaka ali su i ličnim primjerom pokazane posljedice lošeg donošenja odluka i teškog procesa izlaska iz problema ovisnosti. Glavi naglasak je bio na razumijevanju slobode i sticanju uvida u stvarne životne vrijednosti.

Tokom drugog dana radionica težnju smo stavili na prikazivanje ovisničkog ponašanja kakvo ono jeste. Najprije gledanjem igranog filma koji predstavlja ovaj problem od njegovog samog početka pa do kraja a nakon toga i prenošenjem iskustva Ermine Asotić koja je dala uvid u situaciju koja je trenutno prisutna u našoj državi kada je ovisnost u pitanju, a posebice kada se radi o adolescentima. Budući da projekat ima za cilj da učenici stečena znanja prenesu i dalje, kako svojim vršnjacima tako i široj okolini, završna tema radionica se odnosila na vršnjačku edukaciju kao najučestaliji način prenošenja informacija među mladima.

Ovakav način rada se pokazao više nego korisnim, budući da smo na jednom mjestu uspjeli čuti i iskustva mladih te njihove načine nošenja sa pritiskom iz okoline ali isto tako i stručnjake u ovom području koji su sa nama podjelili svoja znanja i iskustvo.