Projekat ” Saznajmo više, zbog naše djece”

Ovim projektom želimo podići svijest o problemu ovisnosti kod građana Općine Centar, sa posebnim naglaskom na roditelje, te doprinijeti razvoju vještina komunikacije i dobrih odnosa kako do problema ovisnosti ne bi došlo. Kao ciljna grupa ovoga projekta su roditelji učenika srednjih i osnovnih škola sa područja Općine Centar, u saradnji sa školama i vijećima roditelja. Želimo naglasiti da su sve škole i vijeća roditelja škola sa podrućja Općine iskazala interes i potrebu za ovakvim projektom.

Udruženje Proslavi Oporavak je nevladina organizacija koja svojim radom želi uticati na problem zloupotrebe droga, počevši od primarne prevencije, s obzirom na važnosti koju imaju prvenstveno mladi a nakon toga i čitava zajednica. Do sada smo realizirali četiri projekta prevencije u kojima su ciljna grupa bili mladi, od kojih dva uz podršku Općine Centar, a po jedan uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i UNODC-a. Kroz svoj rad i kontakt sa roditeljima, nastavnicima i pedagozima uvidjeli smo potrebu da se ciljna grupa proširi na roditelje. Naime, prepoznali smo da je veliki problem nedovoljna informiranost roditelja o prevenciji ovisnosti, problemu i vrstama ovisnosti, kao i o štetnostima pojedinih droga. Roditelji su ti koji zadnji saznaju da im je dijete eksperimentiralo sa drogama i/ili postalo ovisnik.

U sklopu projekta, tokom mjeseca oktobra, biće organizirane radionice i predavanja za roditelje, koje će se održati u prostorijama našega Udruženja u ulici Danijela Ozme 11/2. Takođe, neke radionice će biti održane u prostorijama škola koje su iskazale potrebu za uključivanjem većeg broja roditelja i osoblja škole. Radionice obuhvataju tematiku prevencije ovisnosti i promocije zdravih stilova življenja. Nakon obrade ovih tema učesnici će dobiti uputstva na koji način da stečena znanja i informacije prenesu svojim kolegama, roditeljima i nastavnicima.

Ovim putem bi voljeli pozvati i sve zaiteresirane roditelje koji žele da saznaju više informacija i da prisustvuju radionicama, da se prijave direktorima škola, vijećima roditelja ili da nas pozovu na broj telefona 201-761.