Početak projekta

Udruženje Proslavi Oporavak je krenulo sa realizacijom još jednog projekta.
”Saznaj, educiraj-za bolji život bez droge” je projekat prevencije, baziran na radionicama u kojima će učestvovati učenici sa područja Kantona Sarajevo te Istočnog Sarajeva.

Bitno je napomenuti da je implementaciju omogućio UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) , čije je područje djelovanja usmjereno na zloupotrebu droge i kriminal, odnosno borbu protiv istih.

Smatramo da je jedan ovakav projekat od velikog značaja, budući da samo razvijanjem zdravih životnih navika i podizanjem svijesti o zloupotrebi droge možemo raditi na prevenciji štetnih ponašanja i posljedično zloupotrebe droga.
Više o projektu možete saznati ovdje