Odrzani Dani zdravstva u Sarajevu

U cilju potpore razvoju i osavremenjavanju zdravstva, zdravstvenih proizvoda i usluga, u Sarajevu je održana međunarodna specijalizirana manifestacija „DANI ZDRAVSTVA“ i to u periodu od 12.-14. Septembra 2013.godine
U sklopu manifestacije, sva tri dana, Udruženje za resocijalizaciju bivših ovisnika „Proslavi Oporavak“ imalo je mogućnost da u sklopu izložbenog prostora promovira udruženje, rad i ciljeve udruženja te da razgovara sa zainteresiranim gradjanima Sarajeva..
Tokom sajma „DANI ZDRAVSTVA“ održani su i naučno stručne konferencije“Zdravlje 2013“ sa predavanjima, prezentacijama i diskusijama iz oblasti zdravstva.