Multisektorski Sastanak u Goraždu

Održan Multisektorski Sastanak u Goraždu

5.10.2017. godine predstavnici Udruženja Proslavi Oporavak u saradnji sa Centrom za socijalni rad BPK Goražde, održali su u Goraždu Multisektorski sastanak. Sastanku održanom u sali Ministarstva Privrede, odazvali su se predstavnici institucija i organizacija civilnog društva koje djeluju na polju problematike ovisnosti.
Prisutnima su predstavljeni ciljevi i aktivnosti regionalnog projekta „Biram Oporavak“ i istaknuta je važnost unapređivanja servisa koji su dostupni za osobe sa problemom ovisnosti, a naročito u ruralnim sredinama. Zabrinjavajuća je činjenica da je uprkos veoma malom broju registriranih ovisnika koji su na liječenju, broj korisnika droga u porastu, što se odražava na veliki broj krivičnih djela vezanih za posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga. Relevantni akteri spremni su kroz saradnju udružiti svoje kapacitete u cilju razvijanja servisa uključenih u rješavanje ovog problema. Pokazali su zainteresovanost za promociju projekta, i podržali cilj da besplatna i anonimna telefonska linija 0800 28 000, te web stranica www.biramoporavak.com postanu most između korisnika i davaoca usluga.
Istaknuta je potreba za sagledavanjem problema ovisnosti u širem društvenom kontekstu te podizanjem svijesti javnosti da se problemu ovisnosti pristupi sistematski. Prisutni smatraju da je od velike važnosti adresirati i predrasude i stigmu vezanu za problem ovisnosti, čime bi se uticalo na osobe da potraže pomoć i započnu proces oporavka.