Međunarodna konferencija u Moskvi

4.12.2017. godine u Moskvi je održana međunarodna konferencija pod nazivom „Parlamentarci protiv droge“, organizovana od strane Državnog Parlamenta- Dume, uz učešće Ujedinjenih Nacija, i suorganizaciju Državne unije protiv droge.
„Cilj konferencije je bio uspostaviti međunarodnu parlamentarnu saradnju u borbi protiv zloupotrebe droga, i razviti postojeće pravne okvire za međunarodnu saradnju u borbi protiv širenja upotrebe droge, kao i borbi za prevencijski pristup zdravstva i tretmana za ovisnike.“ –poručili su iz Ureda za odnose s javnošću Dume.
Konferencijom je presjedavao Vyacheslav Volodin a okupila je zdravstvene radnike iz 43 države, rukovodioce ruskih ministarstava i agencija, kao i rukovodioce ruskih regionalnih pravnih i izvršnih subjekata. Uključujući i naše udruženje, događaj su svojim prisustvom uveličale vodeće ruske, strane ali i međunarodne nevladine organizacije, koje djeluju u polju prevencije, sprečavanja trgovine narkoticima, oporavka bivših ovisnika i slično.
Učesnici su diskutovali na teme trenutnih problema, te su dijelili međunarodna iskustva rada na oporavku i promociji zdravih stilova života, s naglaskom na mlade ljude. „Pored pitanja međunarodne saradnje unutar pravnih okvira ove regije, konferencija se fokusirala na najbolje prakse borbe protiv zloupotrebe droga, metodama prevencije i načinima tretmana ovisnika.“- poručeno je iz Ureda.
Ova konferencija se pokazala kao izuzetna šansa našoj organizaciji da se poveže s međunarodnim organizacijama sličnih djelovanja, u svrhu razmjene iskustava, stvaranja novih saradnji i poboljšanja naših aktivnosti i usluga.