Konferencija “Izazovi na području ovisnosti – imamo li prave odgovore?”

Konferencija “Izazovi na području ovisnosti – imamo li prave odgovore?”
U razdoblju od 10. – 12. oktobra 2016. godine, u Hotelu Medena u Trogiru, u organizaciji Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva zdravlja i Euro-TC, uz stručnu podršku Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, održana je Konferencija s međunardonim učeščem pod nazivom “Izazovi na području ovisnosti – imamo li prave odgovore?”.
Konferencija je namijenjena tijelima državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave, stručnjacima, nevladinim organizacijama, stručnim djelatnicima u sustavu socijalne skrbi i zdravstva, policije i pravosuđa uključenim u problematiku ovisnosti.

Konferencija se sastojala od plenarnih izlaganja, radionica i okruglog stola, sa ciljem jačanja I revitalizirana suradnje među tijelima nadležnim za područje ovisnosti, kroz razmjenu novih naučnih saznanja i primjera dobre prakse.
Članovi udruženja su sudjelovali na svim radionicama, a Predsjednik našeg udruženja je moderirao radionicu “Razvoj koncepta oporavka” i prezentirao koncept oporavka. Tokom radionice naglašena je potreba za smanjenjem društvene stigmatizacije i unaprjeđenjem tretmana, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika.