Izložba Da pozitivnom

Uz finansijsku podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i tehničku podršku Centra Izvor, implementirali smo jos jedan u projekat prevencije ovisnosti među mladima, “Da, pozitivnome”.

Projekt kao ciljnu grupu ima djecu i omladinu KS, i usmjeren je na razvijanje svijesti o zdravim načinima življenja, promoviranju zdravih životnih navika, a u svrhu prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i ovisnosti.

U školama Kantona Sarajevo (KS) organizirana su takmičenja djece u literalnim i likovnim radovima na temu “Pozitivni primjeri me okružuju”.

Završetak projekta obilježili smo izložbom u Centru Izvor gdje je upriličena i ceremonija dodjele nagrada za najbolje takmičare u svim kategorijama.