Gradovi za mlade konferencija-Island

Dana, 19. i 20. Marta, u Reykjaviku na Islandu, održana je konferencija Cities for youth. Predstavnik EURAD-a, Boro Goić, prisustvovao je ovoj konferenciji zajedno sa 100 drugih gostiju iz 12 različitih država, od kojih su neki bili predstavnici vladinog, a neki nevladinog sektora.

Glavni fokus ova dva dana bilo je širenje ideja i informacija o Islandskom programu prevencije koji se zadnjih petnaest godina uspješno primjenjuje u Rekyavik-u. Od 1998. godine kada su na Islandu uočeni problemi zloupotrebe opojnih sredstava među mladima na Islandu, imali su jednu od najvećih stopa upotrebe droga u Europi (droge, alkohola i duhana) i to je bio okidač koji je pokrenuo građane Rekyavika da se aktiviraju po ovom pitanju.

Island je uspostavio Institute za istraživanje zloupotrebe opojnih sredstava kako bi pažljivo istražili i uočili šta se dešava te bolje razumjeli lokalne probleme. Na praktičnom nivou, programi prevencije koji su predstavljeni kao rezultat istraživanja, obavezno su morali uključivati roditelje. Nakon toga, nevladin sektor je uključio roditelje u svoje edukativne programe i donio odredbe koji su adresirali probleme odnosa roditelja prema djeci vezane za problematiku zloupotrebe opojnih supstanci. Sportska udruženja su odigrala veliku ulogu u programima prevencije usmjerene ka mladima i to na način da su na primjer, providjeli besplatan pristup zabavno-sportskim sadržajima. Država je također, donijela nove zakone kako bi pomogla smanjenju upotrebe droga, alkohola i duhana.

Sve ove kombinirane mjere i akcije rezultirale su time da je Reykjavik postao jedan od gradova sa najnižom upotrebom droga, alkohola i duhana, uz stalan pad u posljednjih 15 godina. Možda je najvažnija poruka ove konferencije, voljnost da se riješi ova problematika i kolektivni napori više različitih institucija i organizacija(nevladinih organizacija, socijalnih radnika, sportskih udruženja i sl.) Ovo je odličan primjer za druge gradove koji imaju sličan problem, zakonodavne mjere se mogu donijeti, individualci se mogu aktivirati, ali najveći uticaj je onaj velike volje i zajedničkog interesa.